Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

kawazbozowa
22:35

July 02 2015

kawazbozowa
18:34

June 20 2015

kawazbozowa
19:08
Otwierając własne szuflady, miał uczucie złodzieja i chodził mimo woli na palcach, bojąc się obudzić hałaśliwe i nadmierne echo, czekające drażliwie na najlżejszą przyczynę, by wybuchnąć.
— Bruno Schulz "Pan Karol" ("Sklepy cynamonowe")
kawazbozowa
19:06
Chciałam napisać do Ciebie list, ale z tej głupkowatej miłości zapłakałam całą kartkę.
— E.S.
Reposted bychica chica

June 18 2015

kawazbozowa
14:05
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle

June 14 2015

kawazbozowa
12:16
1670 887f 500
12.
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie

June 13 2015

kawazbozowa
23:01
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viacytatacyta cytatacyta

June 07 2015

kawazbozowa
21:57
Dlaczego - pytasz mnie -
Śmiałeś się wczoraj,
A dziś masz chmurę na czole?
Przecież wczoraj deszcz padał,
A dziś jest tak piękna pogoda.

- Tak, czasem mam lat cztery,
A czasem cztery tysiące.
— Leopold Staff, Wiek
Reposted fromhumanicznie humanicznie
kawazbozowa
19:14
8539 3e00 500
„Czy ja tylko nie jestem przypadkiem zupełnie zwykła, mała, pospolita smutna świnia?”

(Z kolekcji „Witkacy i inni” Stefana Okołowicza i Ewy Franczak, fragment z „Pożegnania jesieni”)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
kawazbozowa
17:45
(...) kiedy wracam do miasta - to do ciebie wracam. miasto po prosto nie istnieje, kiedy nie ma w nim ciebie. rozpadają się dekoracje. są zgliszcza. rumowisko jest.
— Marcin Świetlicki "Uwodzenie"
kawazbozowa
17:42
(...)
zaczyna się zniknięciem. nie panikuję, mówię sobie: 
rzeczy dzieją się nadal. śniadanie, studia, 
przyszłość. że mogę zaczekać, bo nic nie jest 
na pewno. że zaczekam, a gdy znów nie przyjdziesz, 
wyjdę na balkon znaleźć cię gdzieś 
między dworcem a napisami końcowymi. 
upewnić się, że to czym bolisz, ten mały kamień 
między palcami w bucie, to wciąż nagroda
— Jakobe Mansztajn "Zniknięcie"

June 02 2015

kawazbozowa
22:03
Ja tak tylko udaję,
Że się nocy nie boję,
Kiedy w moim pokoju
Przed czarnym oknem stoję.

Aby spojrzeć na niebo,
Siłą przymuszam siebie —
I widzę straszne obłoki
I straszne gwiazdy na niebie.

I drzewo takie czarne,
Co rośnie niedaleko,
Gdy schowam się do łóżka,
Zostaje pod powieką.

Przyciskam się do piersi
Twojej, gdzie serce śpiewa,
A w nim prawdziwe szemrzą
Spokojne noce i drzewa
— Jarosław Iwaszkiewicz "Lato 1932"

June 01 2015

kawazbozowa
22:49
These are the days that must happen to you.
— Walt Whitman

May 16 2015

kawazbozowa
18:11
Dlaczego inni ludzie żyją, a ja tylko jestem?
— E.S.

May 14 2015

kawazbozowa
20:42
Od jutra będę szczęśliwa. Trochę się boję, że się uda.
— E.S.

May 08 2015

kawazbozowa
23:15
I was a Flower of the mountain yes when I put the rose in my hair like the Andalusian girls used or shall I wear a red yes and how he kissed me under the Moorish wall and I thought well as well him as another and then I asked him with my eyes to ask again yes and then he asked me would I yes to say yes my mountain flower and first I put my arms around him yes and drew him down to me so he could feel my breasts all perfume yes and his heart was going like mad and yes I said yes I will Yes.
— James Joyce "Ulysses"
kawazbozowa
23:12

April 25 2015

kawazbozowa
23:50
4738 af49
Reposted frommuladhara muladhara viacytaty cytaty
kawazbozowa
23:43
- Myślę.
         - Więc świat jest myślą twoją.
- Cierpię.
         - Nie myśl.
- Nie mogę...
— "Kordian"

April 19 2015

kawazbozowa
23:05
7778 6fa0
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl